Java developer

Nieuw

Omschrijving voor Java developer

Als ontwikkelaar maak je deel uit van het scrum team Basisregistratie & uitwisseling generiek (BRUG) binnen de sector
Software Ontwikkeling. In nauwe samenwerking met de andere teamleden bouw en onderhoud je een aantal complexe
applicaties, voert unit- en systeemtests uit en schrijft handleidingen en scripts voor installatie en gebruik. Nieuwe
functionaliteit wordt veelal middels een maandelijkse release naar productie gebracht.

Eisen voor Java developer

Knock out:

- Een afgeronde HBO-opleiding of academische studie op het gebied van informatica of gelijkwaardig.

- De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van softwareontwikkeling van het JAVA/JEE platform.

Compententies:

- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Samenwerken; Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Oordeelsvorming; Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling.
- Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Wens:

- De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het coachen van directe
collega's.

- De kandidaat heeft ervaring met het toepassen van SCRUM / Agile in een DevOps omgeving.

Uiterlijke aanbieddatum

19-10-2017

Startdatum opdracht

15-01-2018 (ivm screening)

Einddatum opdracht

31-03-2018 optie tot verlenging

Locatie

Odijk

Publicatiedatum

12.10.2017

Publicatie eindigt

19.10.2017

Contactpersoon

Nadia Yahouni
M: (06) 2002 5761

Meer details
Locatie
Odijk