De Wet DBA gaat van tafel

dennis smits 12-10-2017 8:39
Categorieën: Nieuwsartikelen
Het nieuwe kabinet is (ook) tot de conclusie gekomen dat de Wet DBA niet werkt en veel onrust heeft veroorzaakt. Het kabinet lost de spagaat tussen enerzijds het bestrijden van schijnzelfstandigheid en anderzijds ruimte bieden aan echte zzp’ers en zekerheid vooraf voor hun opdrachtgevers, op met een drietrapsraket:

· de onderkant van de markt. Voor zzp’ers die tegen een laag uurtarief werken (tussen de 15 en 18 euro per uur) in combinatie met een lange duur van de overeenkomst (> drie maanden) of die werkzaamheden verrichten die regulier zijn binnen de onderneming van de opdrachtgever, zal worden bepaald dat zij werken op basis van een arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever is werkgever;
· de bovenkant van de markt. Zzp’ers kunnen uit het regime van de loonbelasting en de werknemersverzekeringen stappen (‘opting out’), indien zij werken tegen een hoog tarief (> € 75 per uur) in combinatie met een overeenkomst van korte duur (< één jaar) of met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten;
· het tussensegment. Voor zzp’ers die werken tegen een uurloon boven het lage tarief (tussen de 15 en 18 euro per uur) wordt via een webmodule naar Engels model een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Opdrachtgevers kunnen zo´n verklaring aanvragen. Zij zijn gevrijwaard voor de afdracht van alle loonheffingen, uiteraard alleen als zij te goeder trouw zijn en de vragen in de webmodule naar waarheid hebben ingevuld.

Overgangsrecht
De Wet DBA wordt - kwaadwillenden uitgezonderd - al niet meer gehandhaafd tot 1 juli 2018. Thans meldt het kabinet dat er na invoering van de nieuwe wetgeving een overgangstermijn komt van één jaar, in welke periode een terughoudend handhavingsbeleid zal worden gevoerd en waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft.

Arbeidsrecht
Het onderscheid dat het nieuwe kabinet wenst te maken in het type zzp’ers, geeft nog geen zekerheid over de arbeidsrechtelijke beoordeling van de arbeidsrelatie. Voor die beoordeling spelen alle omstandigheden van het geval een rol en die omstandigheden laten zich moeilijk vangen in een webmodule.
Je kunt alleen op dit artikel reageren indien je bent ingelogd