Sander van Gaal

Infra | SAP | Oracle | Robotics

Resource Consultant

Aanvraag nummer

30683

Opdracht toegevoegd:

14-01-2022

Locatie:

Wilhelmina van Pruisenweg Den Haag

Klant:

Logius

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

20-01-2022 10:00

Startdatum opdracht

14-02-2022

Einddatum opdracht

31-08-2022 met optie op verlenging

Database Engineer

Opdrachtbeschrijving *
Logius is op zoek naar een ervaren Database Engineer die goed bekend is met de inrichting en het beheer van open source relationele databases voor bedrijfskritische toepassingen. De DB Engineer waar we naar op zoek zijn is een expert die helpt om de juiste keuzes te maken in inrichting en die dit basisontwerp ook kan uitvoeren/realiseren. Je kan de integratie met de applicatie en ingebruikname van deze database sturen en begeleiden, en je adviseert tevens over de inrichting van het beheer en de exploitatie. Je weet op verschillende niveaus draagvlak te creeren en de kennis ook over te dragen en concreet te maken voor de teams die in de beheer- en exploitatie de database gebruiken, onderhouden en beheren.

 

Achtergrond Opdracht *
Logius is aan het doorontwikkelen op gebied van infra, wat allerlei databasegerelateerde vragen met zich meebrengt. Zowel in de volle breedte van de organisatie op lange termijn als op dit moment op het gebied van het kunnen overnemen van een reeds bestaande dienst. Specifieke kennis op het gebied van database engineering is nog te weinig voorhanden, waardoor te weinig snelheid gemaakt kan worden. Expertise die de brug kan slaan tussen de behoeften in het applicatiedomein en de vereisten aan en mogelijkheden van het infradomein is essentieel om te kunnen versnellen.

 

Organisatorische context en cultuur*
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kosten- besparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

KO-criteria.

Benodigdheden voor aanbieding:

1. CV MAX 5 pagina's
2. Ingevuld aanbieddocument met daarin een motivatie gericht op de aanvraag. Aanbieddocument mag max. 1-1,5 pagina's lang zijn.
3. Bij voorkeur een ingevuld OF document

 

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

  • Database Administration: • Opensource SQL databases, • Postgresql
  • Database Administration: Data replication & synchronization (cross availability zone, high availability, RPO=0)

Ervaring

  • Het migreren, configureren en beheren van databases, inclusief replicatie, synchroon of asynchroon ( 2 jr)
  • opensource databases voor hoog beschuikbare, bedrijfskritische omgevingen ( 2 jr)
  • ervaring met on premise infrastructuur onder databases zoals virtual machines, Linux ( 2 jr)
  • ervaring met SQL, tuning ( 2 jr)


Wensen
Competenties

• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit, je bent proactief en resultaatgericht. Je kunt zo handelen dat je het vooraf vastgestelde doel, product of effect bereikt.

• Je bent klantgericht. Je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden.

• Je bent analytisch en in staat om complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen.

• Je bent samenwerkingsgericht. Je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken.

• Je bent stress bestendig, en goed in staat om prioriteiten te stellen.

• Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

• Je bent kwaliteitsgericht.

• Je bent flexibel. Je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen

Aanvullende kennis

• mariadb,mysql,enterprisedb

• kennis van kubernetes, containers.

• kennis van crunchydata https://www.crunchydata.com/

• Kennis van andere opslagmethoden zoals object geörienteerde opslag (S3), nosql (mongodb).

• Kennis van caching / streaming redis / kafka

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.