Theodore Appiah-Osei

Infra | SAP | Oracle | Robotics

Resource Consultant

Aanvraag nummer

48799

Opdracht toegevoegd:

09-02-2024

Locatie:

Rijnstraat 50 Den Haag (hybride)

Klant:

Ministerie van SZW

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

14-02-2024 10:00

Startdatum opdracht

07-02-2024

Einddatum opdracht

06-06-2024 met optie op verlenging

Developer WSO2 Identity Server (PROACTIEF)

Opdrachtgever

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kortweg SZW) werkt aan een sociaal en eco- nomisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren, bijvoorbeeld over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrij- zingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

Uitvoering en ondersteuning voor SZW is voor een belangrijk deel belegd bij de Directie Dienstver- lening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering, kortweg DSU. Directie DSU is de Opdrachtgever.

De directie DSU is een dienstverlenende directie, met als kernkwaliteit het stabiel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van opdrachten en diensten voor opdrachtgevers. DSU wil in de komende jaren doorgroeien naar een professionele, innovatieve en efficiënte dienstverlener. Een organisatie met een bewezen dienstverleningsmodel, gemeenschappelijke dienstverleningsprincipes, samen- hang en een goed werkende governance, inclusief een efficiënte en toekomstbestendige, hoogwaar- dige ICT-infrastructuur en solide werkende applicaties. Binnen de directie DSU bestaat de werkeen- heid Uitvoering van Beleid (UVB).

De afdeling Informatievoorziening (IV) van de directie DSU ondersteunt de acquisitie, implementatie en het beheer van informatiesystemen ten behoeve van de uitvoering van nationale en Europese regelingen voor Uitvoering van Beleid. In dat kader is de afdeling IV op zoek naar een expert ten behoeve van het life-cycle management van de WSO2 Identity Server.

Opdrachtomschrijving

Via het subsidieportaal van UVB, welke gebaseerd is op basis van Blueriq-technologie, kunnen aan- vragers voor diverse subsidieregelingen subsidies aanvragen. Voor de toegang van het subsidiepor- taal wordt gebruik gemaakt van de WSO2 Identity Server, de open source versie 5.2.0. Via de WSO2 Identity Server is voor zowel interne als externe gebruikers de toegang geregeld.

In het kader van life-cycle management staat de upgrade van de WSO2 Identity Server naar de laatste versie gepland. De afdeling IV is op zoek naar een expert om de upgrade naar de laatste (open source) versie te begeleiden.
Voor o.a. het preventieve onderhoud van het subsidieportaal wordt gebruik gemaakt van een volle- dige OTAP-straat. Voor elke omgeving is er een aparte instance, waarbij geen sprake is van een high availability.

De start van de opdracht kan in overleg met de opdrachtgever.

KO-criteria.

Eisen

  1. Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau

  2. Kandidaat heeft minimaal 2 upgrades van de WSO2 Identity Server zelfstandig (of als lead van het team) uitgevoerd.

 

Wensen

  1. Mate waarin kandidaat kennis heeft van Blueriq

  2. Mate waarin kandidaat ervaring heeft met open source variant van WSO2 Identity Server

  3. Uurtarief: (laagste tarief / aangeboden tarief ) * maximale prijsscore

Menu

SourcePower B.V.

Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein