Jacqueline Slaap

Requirements | UX | Salesforce

Resource Consultant

Aanvraag nummer

27586

Opdracht toegevoegd:

13-10-2021

Locatie:

Den Haag

Klant:

Ministerie van VWS

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

19-10-2021 12:00

Startdatum opdracht

01-11-2021

Einddatum opdracht

30-06-2022 met optie op verlenging

Documentatie Adviseur

Opdrachtgever

De directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt DI kaders voor informatie en ICT-activiteiten en toetst deze. In het kader van de beheersing en bestrijding van COVID-19 is onder DI een programma Realisatie Digitale Ondersteuning opgericht dat zorgt voor het tot stand brengen van digitale ondersteuningsmiddelen die de GGD, RIVM en mogelijk andere partijen helpt in het uitvoeren van de taken. Voor dit programma is een programmabureau opgericht dat het Managementteam van het programma ondersteunt in haar taken en de werkstromen ontlast, zodat zo effectief mogelijk gebouwd kan worden aan de producten.

Opdracht

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in voor onze dienstverlening. De Corona-crisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van informatievoorziening voor Wob-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor het veiligstellen en beoordelen van met name opensource informatie zoeken we 3 Documentatie Adveurs Veiligstellen en informatieverwerking.

 

Gewenste profiel

We zoeken naar een drietal Documentatie Adviseurs Veiligstellen informatieverwerking met affiniteit op het gebied van informatiehuishouding. Door het digitaal werken in verschillende applicaties en opslagplekken kent de informatiehuishouding vele verschijningsvormen. Het reconstrueren van dossiers rondom de Corona-crisis vraagt daarom om een sterke ict-component. Om dit goed te organiseren zoeken we meerdere Documentatie Adviseurs Veiligstellen informatieverwerking bij voorkeur met ervaring binnen de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid of in geval van een parlementaire enquête). Je werkt in een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid. Daarnaast ben je als Documentatie adviseur HBO of WO opgeleid in bijvoorbeeld informatiehuishouding en ervaren in de toepassing van analytische software

 

Werkzaamheden

Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch. • Werkzaamheden worden in goede afstemming met sleutelfiguren uitgevoerd. Hiervoor zijn klantgerichte, assertieve en sensitieve competenties essentieel. • Met behulp van moderne software de informatie filteren en verrijken. Dit met behoud van volledigheid van relevante informatie. • De informatieverwerking combineren met inzicht in context, volledigheid en betrouwbaarheid. In de informatieverwerking mag geen essentiële informatie verloren gaan. • Met een multidisciplinaire projectgroep snel en wendbaar acteren op diverse vraagstelling. Vaak spoedeisend en gepaard gaand met zeer veel te verwerken informatie. • Checks op compliancy, in afstemming met relevante ketenpartners binnen de organisatie.

KO-criteria.

EISEN

Kandidaat heeft een HBO / WO opleiding in relevante richting bijvoorbeeld informatiemanagement /informatievoorziening

Kandidaat heeft ervaring met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse voor IT projecten binnen complexe organisaties

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken binnen de kaders voor informatiebeveiliging en AVG

 

WENSEN

Mate waarin de kandidaat beschikt over ervaring met het documenteren van processen, ervaring heeft met dossiervorming, archief-vereisten en informatieanalyse, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid

Mate waarin de kandidaat kennis heeft van de toepassing van informatiebeveiliging, software documentatie en compliance binnen grootschalige IT projecten 

Mate waarin de kandidaat beschikt ervaring met (technisch) documentatietools en ervaren is met toepassing van data-analyse software binnen een zeer vertrouwelijke context

Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met open source software en het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe software

Mate waarin de kandidaat voldoet aan de overige functie-wensen en competenties