Serhat Oztorun

BI | Security | GEO

Resource Consultant

Aanvraag nummer

30677

Opdracht toegevoegd:

14-01-2022

Locatie:

Wilhelmina van Pruisenweg Den Haag

Klant:

Logius

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

20-01-2022 10:00

Startdatum opdracht

14-02-2022

Einddatum opdracht

31-07-2022 met optie op verlenging

Informatiebeveiligingsspecialist

Opdrachtbeschrijving *
Logius zoekt een innovatieve IB-specialist. Help je, als IB-specialist, ons over te gaan op cloud-native technology en micro services? Dan draag jij bij aan het ontwerp, realisatie en het voorbereiden & leveren van de dienstverlening met PaaS. Hiermee ondersteunen wij bijvoorbeeld DigiD Machtigen of MijnOverheid, en worden gebruikt voor berichtenverkeer tussen overheid, burgers en ondernemers. Belangrijk onderdeel van je opdracht is het afstemmen met stakeholders, als vraagbaak dienen voor het team en het opstellen en implementeren van maatregelen voor de dienstverlening met PaaS. Hier hoort ook het begeleiden van security testen, zoals uitwijk- en penetratietesten bij.

 

Achtergrond Opdracht *
Logius Informatiebeveiliging (IB) Specialist Als Logius Informatiebeveiliging (IB) Specialist ben jij van vele markten thuis. Je bent inzetbaar in meerdere teams tegelijk, komt op scrum- en SAFe-events zowel halen als brengen en draagt bij aan de samenhang tussen de Logius IB-ers. Dit doe je vanuit drie hoofdtaken. Operationele informatiebeveiliging verzorgen Bij vragen vanuit de scrum-teams weet jij met jouw expertise snel en adequaat antwoord te geven. Bij incidenten begrijp je de spoed maar hou je het hoofd koel; je antwoorden zijn kordaat en ruim voldoende om de incidentmanager verder te helpen. Risico’s beheersen Je helpt je team, je productmanager of je directeur inzicht te krijgen in de risico’s. Jij weet met welk risico je naar welk niveau stapt en je adviseert of en hoe een risico gemitigeerd moet worden. Compliance bewaken Je bent op de hoogte van de normenkaders voor jouw deel van de Logius-dienstverlening en je dossier bewijslast is op orde. Je hebt ervaring met IB audits.

 

Organisatorische context en cultuur*
Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kosten- besparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

KO-criteria.

Benodigdheden voor aanbieding:

1. CV MAX 5 pagina's
2. Ingevuld aanbieddocument met daarin een motivatie gericht op de aanvraag. Aanbieddocument mag max. 1-1,5 pagina's lang zijn.
3. Bij voorkeur een ingevuld OF document

 

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Informatiebeveiligingsbeleid: Kennis van ISMS en IB

Ervaring

HBO werk- en denkniveau ( 2 jr)


Wensen
Competenties

In staat om complexe IT te doorgronden

Organisatiesensitief

Pro-actief

Overige functiewensen

Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen.