Infrastructuur Specialist

Serhat Oztorun

BI | Security | GEO

Resource Consultant

Aanvraag nummer

13680

Opdracht toegevoegd:

14-02-2020

Locatie:

Den Haag

Klant:

Ministerie van Veiligheid en Just.

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

27-02-2020 12:00

Startdatum opdracht

01-05-2020

Einddatum opdracht

01-05-2021 met optie op verlenging

Infrastructuur Specialist

Beschrijving Opdrachtgever

Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die het hele land aangaan en bijdragen aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving waar alle mensen, ongeacht hun herkomst, volwaardig aan kunnen deelnemen. Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Beschrijving directie/afdeling

Afdeling Digitale en Biometrische Sporen

De divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS) houdt zich voornamelijk bezig met forensisch onderzoek binnen geautomatiseerde systemen. Veel soorten software en hardware passeren hierbij de revue. DBS werkt niet alleen voor de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar ook voor de Koninklijke Marechaussee, de Fiscale en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (FIOD en SIOD), de Algemene Inspectiedienst (AID) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Vaak hebben opdrachtgevers zelf gespecialiseerde deskundigen in dienst. DBS verricht dan ook voornamelijk onderzoek in complexe gevallen waar de klanten zelf niet verder mee komen. Ook krijgt DBS (buitenlandse) rechtshulpverzoeken op digitaal gebied. Vanwege de enorme technologische ontwikkelingen op dit terrein investeert DBS relatief veel tijd in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en kennisoverdracht.

De afdeling werkt in innovatieve projecten nauw samen met diverse universiteiten en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal. De goede resultaten van die projecten dragen er mede aan bij dat het NFI op het gebied van digitale technologie internationaal zeer hoog staat aangeschreven. De afdeling participeert in het FIDIS Network of Excellence. Bij DBS werken ongeveer honderd medewerkers.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Het activiteitenpakket van de Infrastructuur Specialist bestaat uit het beheren van de forensische Ceph, Openshift, Kubernetes, Openstack en Jenkins infrastructuur en het projectmatig doorontwikkelen van deze systemen. Men maakt hiervoor op technisch gebied veelvuldig gebruik

van onder andere Bitbucket en Ansible. Binnen het FIG team wordt op het procesmatige vlak Scrum en Kanban veelvuldig ingezet. Vanwege langdurige uitval van een bestaande collega is er per direct ruimte voor deze positie.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Als Infrastructuur Specialist bij FIG lever je een zeer belangrijke bijdrage aan het ontwerp en de inrichting van de technische infrastructuur van verschillende forensisch georiënteerde platformen. Je buigt je over het beheer en de ontwikkeling van (delen van) de technische infrastructuur en alle daaraan gerelateerde platformcomponenten, waaronder de hardware, software en beheermechanismen. Je ontwerpt hiervoor deze infrastructuur en richt deze in of je participeert hierin. Je monitort de platformbelasting en adviseert proactief. Ook los je incidenten op en rapporteert hierover.

KO-criteria.

Bij interesse, graag de volgende gegevens aanleveren:  - CV in max. 5 pagina's. - Toelichting eisen en wensen aanvullen (zie bijlage, EIS!).   EISEN HBO werk- en denkniveau acteren De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in een DevOps omgeving. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring met Ceph. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring met Openstack. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 1 jaar relevante werkervaring met minimaal 1 van deze drie platformen: OKD, Openshift, Kubernetes. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 1 jaar relevante werkervaring met Jenkins.WENSEN Kandidaat heeft reeds eerder een Verklaring van Geen Bezwaar voor een gelijkende functie gekregen. Aantal jaren werkervaring in een grote bedrijfsomgeving (> 500 medewerkers) Aantal jaren ervaring in een DevOps omgeving. Aantal jaren ervaring met het werken met Openstack. Aantal jaren ervaring met het werken met Ceph Aantal jaren ervaring met het werken met minimaal 1 van deze drie platformen: OKD, Openshift, Kubernetes. Het platform met de langste ervaringsduur telt mee in deze puntenscore. Aantal jaren ervaring met het werken met Jenkins.