Operator

Serhat Oztorun

BI | Security | GEO

Resource Consultant

Aanvraag nummer

15274

Opdracht toegevoegd:

20-05-2020

Locatie:

Den Haag

Klant:

Ministerie van Veiligheid en Just.

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

01-06-2020 12:00

Startdatum opdracht

01-08-2020

Einddatum opdracht

01-08-2021 met optie op verlenging

Operator

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Het activiteitenpakket van de Hansken Operator bestaat primair uit het verwerken van digitaal bewijsmateriaal in het big data platform Hansken. Analyse van de extractie resultaten op forensische correctheid en monitoring van de onderliggende Elasticsearch- en Hadoop-clusters zijn dagelijkse taken. Voor het analyseren van de extractie resultaten maak je gebruik van tools op het linux-platform op basis van shell-scripting en python. Je monitort de platformbelasting en adviseert proactief. Ook los je incidenten op en rapporteer je hierover. Je werkt in een klein informeel team met veelvuldig klantcontact waarbij helder communiceren met deze eindklanten gewenst is. Het is de bedoeling dat je, in goed teamoverleg, volledig zelfstandig je werkzaamheden uitvoert.

 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Binnen de Nederlandse strafrechtketen bestaat de noodzaak om op digitaal forensisch gebied de opsporingskracht en snelheid te vergroten met behoud van de forensische kwaliteit. Dit om aan de alsmaar groeiende en veranderde onderzoeksvraag te kunnen voldoen. In 2014 is door het NFI het platform Hansken ontworpen om in beslag genomen en gevorderde digitale dataverzamelingen inzichtelijk en toegankelijk te maken voor digitaal en tactisch onderzoekers. In de afgelopen jaren zijn delen van dit platform uitgerold en succesvol toegepast bij o.a. Politie en FIOD en heeft het zich nationaal bewezen in meer dan 500 zaakonderzoeken. Internationaal is er nu ook belangstelling voor het gebruik van het platform en wetenschappelijke wereld wil het platform inzetten voor R&D. Het NFI blijft Hansken doorontwikkelen en de forensische mogelijkheden ervan verder uitbreiden. Hansken moet dan ook hét data-analyseplatform worden dat breed in zaak-onderzoeken wordt toegepast door tactische rechercheurs van de (inter)nationale rechtshandhaving voor het inzichtelijk en toegankelijk maken van digitale data.

 

Beschrijving directie/afdeling
Team Software-engineering
Team Software-engineering bestaat ca 30 gedreven softwareontwikkelaars en testers. Samen werken we aan diverse projecten; voornamelijk voor de afdeling Digitale en Biometrische Sporen (DBS), maar ook voor andere onderdelen van het NFI. Vanwege de diversiteit aan opdrachtgevers ontwikkelen we een grote variëteit aan producten, zoals desktop-, Java- en webapplicaties en core libraries. Software die binnen het NFI, het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook daarbuiten wordt gebruikt als hulpmiddel bij opsporing en bewijsvoering. Binnen het team krijgt iedereen de ruimte voor het inbrengen van nieuwe ideeën om producten voor opsporing en bewijsvoering te verbeteren. Problemen pakken we zelfstandig aan, maar we helpen en versterken elkaar ook waar nodig. Het team heeft een fijne, open en informele sfeer

 

Beschrijving Opdrachtgever
Nederlands Forensisch Instituut
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde, van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan 30 onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing en vervolging, en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

KO-criteria.

EISEN

De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van het project Hansken, indicatie 12 maanden

De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal HBO Informatica niveau.

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Linux.

De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring met Bash shell scripting

De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring met Python scripting

De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring met het communiceren met niet-technische klanten.

De kandidaat kan op goed niveau zowel in het Nederlands als in het Engels (schriftelijk en mondeling) met communiceren.

WENSEN

De kandidaat heeft hoeveel jaar ervaring als operator van analyse clusters.

De kandidaat heeft ervaring met werken in een DevOps omgeving.

De kandidaat heeft ervaring met het werken met SCRUM teams

De kandidaat heeft kennis van en werkervaring met Jira

De kandidaat heeft kennis van en werkervaring met Elasticsearch clusters

De kandidaat heeft kennis van en werkervaring met Hadoop clusters

De kandidaat heeft kennis van en werkervaring met Confluence

De kandidaat heeft kennis van en werkervaring met Cassandra databases