Serhat Oztorun

BI | Security | GEO

Resource Consultant

Aanvraag nummer

30660

Opdracht toegevoegd:

14-01-2022

Locatie:

thuis en of Den Haag, Terminal Noord

Klant:

Ministerie van VWS

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

20-01-2022 10:00

Startdatum opdracht

01-02-2022

Einddatum opdracht

01-02-2023 met optie op verlenging

Projectmanager Bijzondere informatievoorziening

Context

Betrouwbare informatievoorziening is essentieel in onze dienstverlening. Daar maken we ons als directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) sterk voor. De Coronacrisis geeft extra druk en uitdaging op het organiseren van informatievoorziening voor Wob-vragen en informatieverzoeken ten behoeve van onderzoek en verantwoording. Dit vraagt sturing op levering op acute vraagstelling én sturing op het parallel vernieuwen van de informatiebewerking. Dit gebeurt met vernieuwing van processen en toepassing van moderne software. Voor beide sturingsvragen is behoefte aan een Projectmanager Bijzondere Informatievoorziening.

Profiel

We zoeken een stevige Projectmanager met veel ervaring bij de rijksoverheid, idealiter bij een kerndepartement. Het kerndepartement staat regelmatig in de publieke en politieke schijnwerpers. Dit vraagt goede bestuur sensitiviteit en – uiteraard – goede kwaliteit van werken. Met goede dossiervorming zodat verantwoording kan plaatsvinden aan controlerende instanties (Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer). De projectmanager is opgeleid in Informatiekunde en zeer ervaren in de toepassing van analytische software. En ervaren met dossiervorming, archief-vereisten, Wob-behandeling en beleidsevaluatie. Dit gecombineerd met inzicht in vereisten rond informatieveiligheid, integriteit en privacybescherming. De projectmanager is in staat om een team te vormen dat deskundig en wendbaar op de interne vraagstelling acteert. Een team dat in staat is om onder grote druk accuraat te zijn en geen concessies te doen aan kwaliteit en volledigheid.Onderstaand is illustratief, het werkpakket is dynamisch.

Opdracht (illustratief)

 • Inrichten en doorontwikkelen van proces en informatie-ontsluiting ten behoeve van bijzondere informatievragen (Wob, onderzoeksvragen, beleidsevaluatie, hotspot- archivering);
 • Organiseren van een team dat met hoog kwaliteitsniveau de informatievragen behandelt. Dit team wordt in samenwerking met opdrachtgever geformeerd.
 • Toevoegen van professionaliteit en inzicht om departement te ondersteunen in vereiste vernieuwing. Dit gaat bijvoorbeeld om beleidsvragen rondom e-mail, chatberichten en samenwerkingsruimtes.
 • Met het team snel en wendbaar acteren op diverse vraagstelling. Vaak spoedeisend en gepaard gaand met zeer veel te verwerken informatie.
 • Checks op compliancy, onder toezicht van CISO en Privacy-Officer.

 

Competenties en vaardigheden

 • Relevant wetenschappelijk niveau, bijvoorbeeld Informatiekunde.
 • Zeer ervaren in projectmanagement op terrein van informatievoorziening.
 • Aantoonbare ervaring met informatievraagstukken bij een kerndepartement.
 • Affiniteit met wet- en regelgeving omtrent Wob en Archiefwet.
 • Aantoonbare ervaring in het uitwerken van maatregelen in het kader van informatiebeveiliging en de AVG
 • Kennis van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS
 • Praktische hands-on mentaliteit, oplossingsgericht, flexibel. Met behoud van kwaliteit en integriteit.

KO-criteria.

Eisen:
 1. Kandidaat beschikt over WO werk-/denkniveau
 2. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement op het terrein van informatievoorziening

Wensen:
 1. Mate waarin de kandidaat aantoonbare kennis heeft van de actuele wetgeving en normen, beleid en uitvoeringspraktijk bij de Rijksoverheid of binnen het ministerie van VWS
 2. Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met projectmanagement op terrein van informatievoorziening
 3. Mate van aantoonbare ervaring met informatievraagstukken bij een kerndepartement
 4. Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek