Nadia Bouljihad- Yahouni

Java | UX | Front end | Python

Resource Consultant

Aanvraag nummer

27591

Opdracht toegevoegd:

13-10-2021

Locatie:

Walterbos Alternatieve Thuis, Extra standplaats en

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

19-10-2021 10:00

Startdatum opdracht

04-11-2021

Einddatum opdracht

31-12-2021 met optie op verlenging

Senior Cobol Bouwer

Opdrachtbeschrijving *
Team IJssel Cyaan is o. a.verantwoordelijk voor de nieuwbouw en onderhoud de systemen CMZ en DAS. CMZ is een van een applicatie voor het inwinnen en beschikbaarstellen van gegevens. Op dit moment worden WAGWEU gegevens ingewonnen. DAS is een (oude) archiveringsapplicatie Beiden zijn gebouwd in COBOL. Van de senior bouwer wordt verwacht dat hij of zij een leidende rol oppakt bij het structureel verbeteren van de applicaties. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ontwerper en solution architect. Ook wordt verwacht dat de senior bouwer de realisatie coördineert en de kwaliteit reviewt. De senior bouwer gaat samenwerken met twee andere bouwers. Daarbij neemt de senior bouwer een coachende en kennisdelende rol aan.

 

 

Achtergrond Opdracht *
Het team voert afwisselende opdrachten uit voor nieuwe functionaliteit. Momenteel ligt echter het accent op de inbouw van DAC6 en het verwerken van gewijzigde specificaties (XSD's) in CMZ. Het team werkt (zo veel mogelijk) binnen de Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Standaard Transactie services (STS), afdeling Gegevens. STS/Gegevens is onderdeel van de IV- organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties.

Organisatorische context en cultuur*
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

KO-criteria.

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Programmeren

COBOL

Testautomatisering

Testen

Scrum en SAFE

SAFe

Overige vereiste kennisgebieden

COBOL, TSO, ENDVR

 

Ervaring

HBO gecertificeerd

DB2, XML ( 5 jr )

Mainframe ( 5 jr )

SQL, webservices, SOAP, MQ ( 5 jr )

 

 

Wensen:
Competenties

• Pro- actieve houding

• Goede contactuele eigenschappen

• Gestructureerd werken

• Flexibel in inzet en handelen

• Resultaatgerichte instelling

• Stress bestendig

• T-Shape

• Analytisch vermogen

Aanvullende kennis

• Gewerkt met MQ en TWS

• Ervaring met Jira en Confluence

• Kennis/ervaring met XML

Overige functiewensen