Nadia Bouljihad- Yahouni

Java | UX | Front end | Python

Resource Consultant

Aanvraag nummer

28955

Opdracht toegevoegd:

25-11-2021

Locatie:

Apeldoorn, Thuiswerken

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

16-12-2021 10:00

Startdatum opdracht

03-01-2022

Einddatum opdracht

31-12-2022 met optie op verlenging

Senior Java Developer (Team aanvraag Java)

GEEN ZZP TOEGESTAAN

Opdrachtbeschrijving *

Binnen Generieke Voorzieningen afdeling gegevens, onderdeel van Belastingdienst/IV, is de train HI verantwoordelijk voor de realisatie van IT software die de business gebruikt om handhaving en inkomensgegevens in te winnen , te bewerken, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Deze train bestaat uit 7 ontwikkelteams waarvan 5 JAVA teams en 2 Cobol teams. Daarnaast is er een zgn voorbereidingsteam die in samenwerking met het portfolioteams uitwerkt welke features de ontwikkelteams kunnen gaan oppakken. De train werkt SAFE Agile.

Omdat de workload voor 2022 en evt volgende jaren te groot is om met de bestaande teams op te pakken is besloten een compleet JAVA team in te huren.

Dit team wordt ingezet op de opdracht "uitbetaalde werkzaamheden aan derden" afgekort UBS. Opdrachtgevers die uitbetalingen doen aan opdrachtnemers die geen ondernemer zijn of werkzaam in dienstverband moeten deze gegevens aanleveren bij de Belastingdienst. Deze regeling brengt diverse ICT aanpassingen met zich mee in het inwinnen, opslaan en beschikbaar stellen van deze aangeleverde gegevens.

Binnen dit team wordt van de 3 senior bouwers verwacht dat deze in staat zijn in samenwerking met de relevante omgeving alle voorkomende programmeerwerkzaamheden te verrichten.

Achtergrond Opdracht *
Zie de opdrachtbeschrijving.

Organisatorische context en cultuur*
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

KO-criteria.

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Programmeren / JAVA 8, JAVA EE

Testen / Testautomatisering

SAFe / Scrum en SAFE

Overige vereiste kennisgebieden

Kennis van Archimate, SOA en gegevensarchitectuur

 

Ervaring

JAVA 8, JEE / 5 JAAR

DB2, XML / 3 JAAR

JAVA op Mainframe / 3 JAAR

SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, MQ / 3 JAAR

 

Wensen:
Competenties

Van dit toekomstige team wordt verwacht dat het anticipeert in het Agil proces. T-shape.Nauw samenwerkt met de productmanager, architecten en productowners bij het opstellen cq. refinen van de features en userstories zodat deze in het ontwikkelteam verder kunnen worden opgepakt.Een team gericht op samenwerking, analytisch sterk, assertieve persoonlijkheden met een kritische blik en een resultaats- en oplossingsgerichte mentaliteit.

Aanvullende kennis
T shaped developer, Cucumber, Splunk, Robot Framework

Overige functiewensen

Omgevingssensitief en kennis van stakeholders (stakeholdermanagement).Communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen als team.