Jacqueline Slaap

Requirements | UX | Salesforce

Resource Consultant

Aanvraag nummer

28956

Opdracht toegevoegd:

25-11-2021

Locatie:

Apeldoorn / Thuiswerken

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

16-12-2021 10:00

Startdatum opdracht

03-01-2022

Einddatum opdracht

31-12-2022 met optie op verlenging

Senior Ontwerper (Team aanvraag Java)

GEEN ZZP TOEGESTAAN

Opdrachtbeschrijving *
Binnen Generieke Voorzieningen afdeling gegevens, onderdeel van Belastingdienst/IV, is de train HI verantwoordelijk voor de realisatie van IT software die de business gebruikt om handhaving en inkomensgegevens in te winnen , te bewerken, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Deze train bestaat uit 7 ontwikkelteams waarvan 5 JAVA teams en 2 Cobol teams.

Daarnaast is er een zgn voorbereidingsteam die in samenwerking met het portfolioteams uitwerkt welke features de ontwikkelteams kunnen gaan oppakken.

De train werkt SAFE Agile. Omdat de workload voor 2022 en evt volgende jaren te groot is om met de bestaande teams op te pakken is besloten een compleet JAVA team in te huren. Dit team wordt ingezet op de opdracht 'uitbetaalde werkzaamheden aan derden' afgekort UBS. Opdrachtgevers die uitbetalingen doen aan opdrachtnemers die geen ondernemer zijn of werkzaam in dienstverband moeten deze gegevens aanleveren bij de Belastingdienst. Deze regeling brengt diverse ICT aanpassingen met zich mee in het inwinnen , opslaan en beschikbaar stellen van deze aangeleverde gegevens.

Binnen dit team wordt van de senior ontwerper verwacht dat deze in staat is de benodigde (software-)ontwerpen te maken. Tevens is kennis van en kunnen werken met gegevensmodellering van belang.

 

Achtergrond Opdracht *
Zie de opdrachtbeschrijving.

Organisatorische context en cultuur*
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

KO-criteria.

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Softwareontwerp / Ruime kennis en ervaring met (proces) ontwerp en gegevensmodellering, BPMN, UML of vergelijkbaar. COPAFIJTH of vergelijkbare methode tbv (impact) analyses

Methoden en technieken voor Agile ontwerp / Ruime ervaring met SCRUM-methodiek

 

Overige vereiste kennisgebieden

Kennis van Archimate, SOA en gegevensarchitectuur

 

Ervaring

Senior ontwerper (agile) ( 5 jr )

Ontwerpen in een JAVA en Cobol omgeving ( 3 jr )

 

 

Wensen:
Competenties

Van dit toekomstige team wordt verwacht dat het participeert in het Agile proces. T-shape.

Het team ondersteunt en werkt nauw samen met de productmanager, architecten en productowners bij het opstellen cq. refinen van de features en

userstories zodat deze in het ontwikkelteam verder kunnen worden opgepakt.

Aanvullende kennis


Overige functiewensen

Het team gericht op samenwerking, analytisch sterk, assertieve persoonlijkheden met een kritische blik en een resultaats- en oplossingsgerichte mentaliteit.

Omgevingssensitief en kennis van stakeholders (stakeholdermanagement).