Pauline Beijen

Testen | .Net

Resource Consultant

Aanvraag nummer

34478

Opdracht toegevoegd:

24-05-2022

Locatie:

Walterbos Alternatieve, 7314 PS Apeldoorn,

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

27-05-2022 10:00

Startdatum opdracht

01-07-2022

Einddatum opdracht

31-12-2022 met optie op verlenging

Senior Tester FMIS

Opdrachtbeschrijving *
Als tester voor het domein Facilitair & Inkoopvoer je alle testwerkzaamheden uit van oplossingen op het gebied van de facilitaire processen van het Belastingdienst. Dit gaat op dit moment om het testen van een oplossing voor Facilitair management (FMIS) van Facilitor met een koppeling met SAP. Je bepaalt de teststrategie op basis van risico inschatting, en zorgt voor een efficiënte testaanpak. Je stemt af met developers en testers binnen en buiten het team. Je doet testvoorbereiding, je schrijft een testplan, doet de testuitvoering en -rapportage en zorgt voor het inrichten en onderhouden van testomgevingen. Je onderhoudt de functionele contacten intern op de afdeling en buiten de afdeling en buiten de Belastingdienst (met de externe Leverancier van Software). We zoeken teamleden die 't-shaped' zijn, dat wil zeggen die breed inzetbaar kunnen en willen zijn en die naast test ook affiniteit hebben met bouwen en ontwerp.

 

 

Achtergrond Opdracht *
Als Senior Tester werk je in een scrum-team van ongeveer zeven collega’s. Binnen ons (T-shaped) scrum-team is de sfeer collegiaal en informeel en helpen we elkaar wanneer dat nodig is. Je hebt veel vrijheid binnen jouw rol, en er is volop ruimte voor eigen ideeën en initiatief. Jouw belangrijkste stakeholder? Dat is het centrum voor facilitaire dienstverlening (CFD). CFD is de interne dienstverlener op het gebied van facilitaire zaken, huisvesting en inkoop, en beheert meer dan honderd gebouwen. Door jouw IT oplossingen help je CFD met het bereiken van haar missie: de medewerkers van de Belastingdienst servicen op het gebied van facilitaire dienstverlening, huisvesting, inkoop en informatiehuishouding, zodat dezen zich maximaal kunnen richten op hun werk voor burgers en bedrijven. We werken voornamelijk met SAP en daarnaast met aangekochte systemen. Het team werkt volgens scrum, in twee-wekelijkse sprints.

Organisatorische context en cultuur*
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

KO-criteria.

Benodigdheden voor aanbieding:

1. CV MAX 5 pagina's

2. Ingevuld aanbieddocument met daarin een motivatie gericht op de aanvraag.

3. Aanbieddocument mag max. 1-1,5 pagina's lang zijn.


Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Testorganisatie en -uitvoering

( 5 jr ) jaar ervaring

Overige vereiste kennisgebieden
( 5 jr ) jaar ervaring als tester

 

Ervaring

TMAP ( 5 jr )

HBO ( 5 jr )

Agile scrum ( 3 jr )

 

 

Wensen:
Competenties

Samenwerken

Analyseren

Plannen en organiseren

Communicatie

Klantgerichtheid

Flexibiliteit

Initiatief ontplooien

Eigenaarschap tonen

Aanvullende kennis

Je hebt testspecifieke opleidingen gevolgd

Je hebt affiniteit met facilitaire processen van grote organisaties

Overige functiewensen

We zoeken teamleden die 't-shaped' zijn, dat wil zeggen die breed inzetbaar kunnen en willen zijn, flexibel zijn en hun teamleden willen helpen waar

nodig.

Kennis van en ervaring met het werken in een overheidsorganisatie is een pré.