Pauline Beijen

Testen | .Net

Resource Consultant

Aanvraag nummer

28954

Opdracht toegevoegd:

25-11-2021

Locatie:

Walterbos Alternatieve Thuiswerken, Extra standpla

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uiterlijke aanbieddatum:

16-12-2021 10:00

Startdatum opdracht

03-01-2022

Einddatum opdracht

31-12-2022 met optie op verlenging

Senior Tester (Team aanvraag Java)

Opdrachtbeschrijving *

Binnen Generieke Voorzieningen afdeling gegevens, onderdeel van Belastingdienst/IV, is de train HI verantwoordelijk voor de realisatie van IT software die de business gebruikt om handhaving en inkomensgegevens in te winnen , te bewerken, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Deze train bestaat uit 7 ontwikkelteams waarvan 5 JAVA teams en 2 Cobol teams. Daarnaast is er een zgn voorbereidingsteam die in samenwerking met het portfolioteams uitwerkt welke features de ontwikkelteams kunnen gaan oppakken. De train werkt SAFE Agile.

Omdat de workload voor 2022 en evt volgende jaren te groot is om met de bestaande teams op te pakken is besloten een compleet JAVA team in te huren. Dit team wordt ingezet op de opdracht "uitbetaalde werkzaamheden aan derden" afgekort UBS. Opdrachtgevers die uitbetalingen doen aan opdrachtnemers die geen ondernemer zijn of werkzaam in dienstverband moeten deze gegevens aanleveren bij de Belastingdienst. Deze regeling brengt diverse ICT aanpassingen met zich mee in het inwinnen , opslaan en beschikbaar stellen van deze aangeleverde gegevens.Binnen dit team wordt van de twee testers verwacht dat zij in staat zijn in samenwerking met de relevante omgeving alle relevante testwerkzaamheden te verrichten. Kennis van testautomatisering is daarbij een must.

Achtergrond Opdracht *
Zie de opdrachtbeschrijving.

Organisatorische context en cultuur*
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

KO-criteria.

Eisen:
Dominant Kwaliteitenprofiel

Test Management / Tmap Next advanced en/of ISTQB advanced.

Testorganisatie en -uitvoering / Scrum en eventueel SAFe

Overige vereiste kennisgebieden

2.2.1 TESTMANAGEMENT / Tmap Next advanced en/of ISTQB advanced

 

Ervaring

HBO gecertificeerd / 

Ervaring met Testontwerp/testuitvoer en testautomatisering (Cucumber, Robot Framework) / 5 jaar

Ervaring met Agile werken / 2 jaar

T-Shaped ervaring / 2 jaar

 

 

Wensen:
Competenties

• Pro- actieve houding• Goede contactuele eigenschappen• Gestructureerd werken• Flexibel in inzet en handelen• Resultaatgerichte instelling• Stress bestendig• T-Shape • Analytisch vermogen

Aanvullende kennis
• Gewerkt met Java, MQ, TWS• Ervaring met Cucumber, Selenium Webdriver • Ervaring met het zelf maken/verbeteren van bestaande Gluecode• Ervaring met Robot Framework (op Java Mainframe)• Ervaring met Jenkins• Ervaring met GIT, Jira en Confluence• Maken van testspecificaties• Kennis/ervaring met XML• Inhoudelijke kennis van testprocessen • Ervaring met Specification By Example

Overige functiewensen