Zoeken

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Documentbouwer

Opdrachtbeschrijving *

“Ik bouw teksten van redacteuren om naar flexibel inzetbare briefmodellen. Het resultaat? Tevreden collega’s en heldere communicatie richting onze klanten.” Veerle Meijer, Documentspecialist. Werken aan de communicatie met burgers en bedrijven is de topprioriteit van de Belastingdienst. We…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Applicatieontwikkelaar

Opdrachtbeschrijving *

De afdeling IV – Generieke Voorzieningen – Interactie Online is onderdeel van de keten Interactie. De missie van de keten is: “het faciliteren van de interactie met alle burgers, bedrijven en hun vertegenwoordigers om hen in staat te stellen aan…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Senior Tester

Opdrachtbeschrijving *

Achtergrond opdracht* Senior (cobol) Tester: Als teamlid van een agile team lever je een maximale bijdrage aan de teamprestatie. Je levert met alles wat je in je hebt, samen met andere teamleden, een (pro-)actieve bijdrage aan verschillende agile-events,…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Ministerie EZ - NVWA

Uren per week:

24 uur

Uren per week:

24

Adviseur bedrijfsvoering

Opdrachtbeschrijving *

De informatieconsultant assisteert de projectleider bij het leveren van de volgende prestaties ten aanzien van het nieuwe DMS SIRIS * Gebruikers kunnen de handelingen uitvoeren die nodig zijn om een nieuwe zaak of werkruimte aan te maken en af…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Senior functioneel ontwerper

Opdrachtbeschrijving *

Het team Orinoco is onderdeel van de agile-train KG (KlantGegevens). Binnen het team zijn we op zoek naar een ervaren ontwerper. Binnen team Orinoco worden verschillende applicaties ontwikkeld en onderhouden zoals ZPI, UVB en DTS (allen onderdeel van…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Logius

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Senior IB specialist DigiD Beveiligingsassessments

Opdrachtbeschrijving *

Logius hanteert (beveiligings)eisen voor het gebruik van DigiD. Partijen mogen uitsluitend gebruik maken van DigiD, als zij voldoen aan deze eisen. Alle partijen, die gebruik maken van DigiD, tonen jaarlijks middels een beveiligingsassessment aan dat aan de beveiligingseisen wordt…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Rijksvastgoedbedrijf

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

React developer

Opdrachtbeschrijving *

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland….

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Projectcoördinator/informatie analist

Opdrachtbeschrijving *

De Belastingdienst heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2026 alle ontvangen en verstuurde berichten aan belastingplichtigen digitaal aan te kunnen bieden. Dit is alleen mogelijk als de systemen die daarvoor nodig zijn elkaar begrijpen. Metadata speelt daarin een…

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Senior projectmanager GDA

Opdrachtbeschrijving *

Aansturing van een complex project vanuit de business met een grote IV component. De te bereiken (tussentijdse) projectresultaten helder in beeld hebben en duidelijk sturen op het bereiken daarvan. De context van de organisatie speelt hierin een belangrijke rol….

Opdracht toegevoegd:

01-12-2023

Klant:

Ministerie van VWS

Uren per week:

40 uur

Uren per week:

40

Filenet Developer

Opdrachtbeschrijving *

Opdrachtgever De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een…

Menu

SourcePower B.V.

Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein