Zoeken

Opdracht toegevoegd:

12-04-2024

Klant:

Belastingdienst

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Procesontwerper

Opdrachtbeschrijving *

1. Inzicht hoe de (vernieuwde) processen verlopen met alle daarbij behorende aspecten m.b.t. hoe welke proces activiteiten worden uitgevoerd, waarmee (o.a. ict-ondersteuning / formats), wanneer en door wie (competenties + verantwoordelijkheden). 2. Een uniforme beschreven basis om te komen…

Opdracht toegevoegd:

12-04-2024

Klant:

Ministerie van VWS

Uren per week:

32 uur

Uren per week:

32

Quality Assurance Specialist

Opdrachtbeschrijving *

iRealisatie is onderdeel van de directie informatiebeleid en ontwikkelt in opdracht van beleidsafdelingen van VWS, maatwerk software en tools die bijdragen aan het versnellen van de digitalisering in de zorg. Denk daarbij aan: – Het verkennen en aantonen…

Opdracht toegevoegd:

11-04-2024

Klant:

Rijksdienst v. Identiteitsgegevens

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Senior Technisch Applicatie beheer Container platforms

Opdrachtbeschrijving *

De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers…

Opdracht toegevoegd:

11-04-2024

Klant:

Logius

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Medior Informatiemanager

Opdrachtbeschrijving *

De afdeling Informatievoorzieningen (IV) levert expertise op het gebied van informatie management, architectuur en tooling ter ondersteuning van de primaire en secundaire processen van Logius. Deze expertise wordt ingezet om met elkaar en met onze externe omgeving op…

Opdracht toegevoegd:

11-04-2024

Klant:

Logius

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Data engineer

Opdrachtbeschrijving *

· Ontsluiten nieuwe data bronnen · Data modelleren · Proces standaardisatie van data pipelines van email/csv tot database ontsluitingen en bijbehorende documentatie · Bestaande ETL vanuit dashboard naar staging laag overhevelen · Beheren en onderhouden…

Opdracht toegevoegd:

11-04-2024

Klant:

Ministerie van SZW

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Front- en Back-end Ontwikkelaar

Opdrachtbeschrijving *

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kortweg SZW) werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren, bijvoorbeeld over…

Opdracht toegevoegd:

10-04-2024

Klant:

ABN AMRO Bank N.V.

Uren per week:

40 uur

Uren per week:

40

Data Scientist II (I&T) (2024/1766)

Opdrachtbeschrijving *

ABN AMRO wants to scale out the usage of logging by normalising raw logging to a normalised schema. The normalisation is targetted to be done in fully automated fashion to ensure changes in the format can be detected over…

Opdracht toegevoegd:

10-04-2024

Klant:

ABN AMRO Bank N.V.

Uren per week:

40 uur

Uren per week:

40

IT Engineer IV (2024/1760)

Opdrachtbeschrijving *

Identify most effective approach to enforce containment action in case of Cyber security crisis within given infrastructural landscape, conduct feasibility study and identify pre-requisites, stakeholders.Design both technical and procedural implementation for manual execution.Develop process/procedures for containment action execution discussed…

Opdracht toegevoegd:

10-04-2024

Klant:

ABN AMRO Bank N.V.

Uren per week:

40 uur

Uren per week:

40

IT Engineer/System Analyst/Architect (IT Engineer V) (2024/1743)

Opdrachtbeschrijving *

Identify most effective approach to enforce containment action in case of Cyber security crisis within given infrastructural landscape, conduct feasibility study and identify pre-requisites, stakeholders.Design both technical and procedural implementation for manual execution.Develop process/procedures for containment action execution discussed…

Opdracht toegevoegd:

10-04-2024

Klant:

Rijksvastgoedbedrijf

Uren per week:

36 uur

Uren per week:

36

Domein Architect

Opdrachtbeschrijving *

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland….

Menu

SourcePower B.V.

Ringwade 1
3439 LM Nieuwegein